Алматы қ., Республика алаңы, 15
ДБ - ЖМ : 09:00 - 18:00

Зейнетақылық сақтандыру бағдарламасы «ҚР зейнетақымен қамсыздандыру туралы» заңының өзекті нормаларына сәйкес жасалған

Бағдарлама Сіз өмір бойы алуға болатын, кезеңдік сақтандыру төлемдерін болжайды. Сіздің кепілдендірілген зейнетақыңыз тиянақталған болады, бірақ оны зейнетақы қоры емес, отандық өмірді сақтандыру нарығының көшбасшысы – сақтандыру компаниясы береді. Сіз қаржылық күйзелістерден және қиын жағдайлардан сенімді қорғаласыз.

БАҒДАРЛАМА БОНУСТАРЫ

Өмір бойы зейнетақы төлемдері
50 жастан кейін-ақ бірінші төлемдерді алу мүмкіндігі
Белгілі мерзім үшінде тағайындалған мұрагерлерге

 

БАҒДАРЛАМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ?

СІЗ ШАРТТЫ ЖАСАСУҒА ӨТІНІШТІ ҰСЫНАСЫЗ
Зейнетақы аннуитет шартына қол қоясыз.
10 КҮНТІЗБЕЛІК КҮН ІШІНДЕ СІЗ БЖЗҚ ХАБАРДАР ЕТІП,
зейнетақы аннуитет шартының бір данасын ұсыну қажет
СІЗДІҢ ХАБАРЛАМАҢЫЗДАН КЕЙІН 5 ЖҰМЫС КҮН ІШІНДЕ
БЖЗҚ Nomad Life-қа шартта көрсетілген жинақ сомасын бірден аударады.
NOMAD LIFE САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМДЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ

ШАРТТЫҢ ТҮРЛЕРІ:

Бағдарлама I. Төлемдердің кепілді мерзімінсіз өмірбойлық шарт

 • Шартты бекіту үшін қажетті Зейнетақы жинақтарының барлық сомасы немесе оның шартты бекітуге жеткілікті бөлігі зейнетақы қорынан «Nomad Life» ӨСК» АҚ-на аударылады;
 • Төлемдер Сізге өмір бойы ай сайын төленіп тұрады. Бұл бағдарлама мұрагерлері жоқтарға лайықты.

Бағдарлама II. Төлемдердің кепілді мерзімімен өмірбойлық шарт.

 • Шартты бекіту үшін қажетті Зейнетақы жинақтарының барлық сомасы немесе оның шартты бекітуге жеткілікті бөлігі зейнетақы қорынан «Nomad Life» ӨСК» АҚ-на аударылады;
 • Төлемдер Сізге өмір бойы ай сайын төленіп тұрады;
 • Сақтанушы қайтыс болған жағдайда зейнетақылық аннуитет шарты бойынша төлемдер зейнетақылық аннуитет шартында көрсетілген мұрагерге кепілді мерзім аралығында төленіп тұрады.

САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМДЕРІНІҢ ШАРТТАРЫ:

 1. Сақтандыру компаниясы Клиентке төлейтін тұрақты мерзімді төлемдердің (аннуитеттік төлемдер) көлемі Клиенттің зейнетақы жинақтарының сомасына байланысты. Алайда, ай сайынғы төлем (Заң бойынша), шарт жасалған күнге ҚР заңнамасымен белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейі шамасының 70 пайызынан төмен болмайды («ҚР-да зейнетақымен қамсыздандыру туралы» ҚР Заңының 60 бабында көрсетілген тұлғалардан басқа).
 2. «2023 – 2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 40 567 теңгеге тең.
 3. Төлемдер ай сайын төленіп тұрады.

ШАРТТЫ БЕКІТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ:

Зейнетақы аннуитеті шартын БЖЗҚ-да зейнетақы аннуитеті шартын жасау үшін жеткілікті *жинақтары бар тұлғалар жасай алады::

Кейінге қалдырылған** зейнетақы аннуитеті шартын:

 1. 45 жастан үлкен
 2. Жиынтық кемінде 60 күнтізбелік айға оларға МКЗЖ төленген, 40 және одан үлкен жастағы тұлғалар жасай алады.

Дереу** зейнетақы ауннуитеті шартын:

 1. 53 жастан (әйелдер үшін) және 55 жастан үлкен (ерлер үшін)
 2. жиынтық кемінде 60 күнтізбелік айға оларға міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) төленген, 50 және одан үлкен жастағы тұлғалар жасай алады.

*Сақтандыру және зейнетақы заңнамасының талаптарына сәйкес, зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша ай сайынғы төлемдер базалық әлеуметтік төлемдер мөлшерін есептеу үшін ең төмен күнкөріс деңгейі шамасының 70% төмен болмауы тиіс.

2023 жылы базалық әлеуметтік төлемдер мөлшерін есептеу үшін ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасы 40 567 теңгені құрайды.

Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша ең төмен ай сайынғы төлем осылайша 28 397 теңгені құрайды. Осы көрсеткіштен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу үшін қажетті, зейнетақы қорындағы ең төмен жинақтар есептеледі.

**Кейінге қалдырылған деп белгілі мерзімнен кейін өмір бойылық төлемдермен аннуитет аталады. Бұл мерзімге дейін сақтандыру компаниясы ақшаны инвестициялайды және осы салымдардан пайыздарды жинайды.

**Дереу деп сақтандыру сыйлықақысы төленгеннен кейін бірден басталатын өмір бойылық төлемдермен аннуитет аталады.

 

2023 ЖЫЛЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ АННУИТЕТІ ШАРТЫН ЖАСАСУ ҮШІН ЖЕТКІЛІКТІ ЕҢ ТӨМЕНГІ ЖИНАҚТАР (ЕРЛЕР)

жас Кейінге қалдырылған аннуитет Дереу аннуитет
60 ай және одан көп ай ішінде МКЗЖ болған кезде МКЗЖ-сыз 60 ай және одан көп ай ішінде МКЗЖ болған кезде МКЗЖ-сыз
Ең төменгі жинақтар Төлемдердің басталуы Төлемдердің мөлшері Ең төменгі жинақтар Төлемдердің басталуы Төлемдердің мөлшері Ең төменгі жинақтар Төлемдердің мөлшері Ең төменгі жинақтар Төлемдердің мөлшері
40    8 205 883 10 жылдан кейін          46 256 - - - - - - -
41    8 284 034 9 жылдан кейін         44 053 - - - - - - -
42    8 362 930  8 жылдан кейін         41 955 - - - - - - -
43     8 442 577 7 жылдан кейін        39 957 - - - - - - -
44    8 522 982  6 жылдан кейін         38 055 - - - - - - -
45    8 604 154 5 жылдан кейін         36 243   7 263 309 10 жылдан кейін 46 256 - - - -
46   8 686 098  4 жылдан кейін         34 517   7 332 483 9 жылдан кейін 44 053 - - - -
47   8 768 823 3 жылдан кейін         32 873   7 402 317 8 жылдан кейін 41 955 - - - -
48    8 852 335 2 жылдан кейін        31 308  7 472 815 7 жылдан кейін 39 957 - - - -
49    8 936 643 1 жылдан кейін        29 817  7 543 985 6 жылдан кейін 38 055 - - - -
50 - - -   7 615 832 5 жылдан кейін 36 243  9 021 754 28 397 - -
51 - - -   7 688 364 4 жылдан кейін 34 517   8 812 980 28 397 - -
52 - - -   7 761 586 3 жылдан кейін 32 873   8 605 028 28 397 - -
53 - - -   7 835 506 2 жылдан кейін 31 308  8 397 998 28 397 - -
54 - - - 7 910 130 1 жылдан кейін 29 817  8 191 337 28 397 - -
55 - - - - - -  7 985 465 28 397  7 985 465 28 397
56 - - - - - -  7 780 732 28 397  7 780 732 28 397
57 - - - - - - 7 577 432 28 397 7 577 432 28 397
58 - - - - - - 7 375 808 28 397  7 375 808 28 397
59 - - - - - - 7 176 856 28 397   7 176 856 28 397
60 - - - - - - 6 980 318 28 397   6 980 318 28 397

 

2023 ЖЫЛЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ АННУИТЕТІ ШАРТЫН ЖАСАСУ ҮШІН ЖЕТКІЛІКТІ ЕҢ ТӨМЕНГІ ЖИНАҚТАР (ӘЙЕЛДЕР)

 

жас Кейінге қалдырылған аннуитет Дереу аннуитет
60 ай және одан көп ай ішінде МКЗЖ болған кезде МКЗЖ-сыз 60 ай және одан көп ай ішінде МКЗЖ болған кезде МКЗЖ-сыз
Ең төменгі жинақтар Төлемдердің басталуы Төлемдердің мөлшері Төлемдердің басталуы

Ең төменгі жинақтар

Төлемдердің мөлшері Ең төменгі жинақтар Төлемдердің мөлшері Ең төменгі жинақтар Төлемдердің мөлшері
40 10 157 715 10 жылдан кейін     46 256 - - - - - - -
41 10 254 455 9 жылдан кейін     44 053 - - - - - - -
42 10 352 117 8 жылдан кейін      41 955 - - - - - - -
43 10 450 709 7 жылдан кейін     39 957 - - - - - - -
44 10 550 239 6 жылдан кейін    38 055 - - - - - - -
45 10 650 718 5 жылдан кейін    36 243 10 жылдан кейін 9 090 362 46 256 - - - -
46 10 752 153 4 жылдан кейін    34 517 9 жылдан кейін 9 176 937 44 053 - - - -
47 10 854 554 3 жылдан кейін   32 873 7,5 жылдан кейін 9 573 416 39 957 - - - -
48 10 957 931  2 жылдан кейін    31 308  5,5 жылдан кейін 9 981 177 36 243 - - - -
49 11 062 292 1 жылдан кейін    29 817 4 жылдан кейін 10 076 235 34 517 - - - -
50 - - - 3 жылдан кейін 10 172 200 32 873 11 167 648 28 397 - -
51 - - - 2 жылдан кейін 10 269 078 31 308 10 934 436 28 397 - -
52 - - - 1 жылдан кейін 10 366 878 29 817 10 700 396 28 397 -    -
53 - - - - - - 10 465 611 28 397 10 465 611     28 397
54 - - - - - - 10 230 171 28 397 10 230 171     28 397
55 - - - - - - 9 994 172 28 397 9 994 172      28 397
56 - - - - - - 9 757 717 28 397 9 757 717     28 397
57 - - - - - - 9 520 912 28 397 9 520 912      28 397
58 - - - - - - 9 283 873 28 397 9 283 873     28 397
59 - - - - - - 9 046 717 28 397 9 046 717    28 397
60 - - - - - - 8 809 572 28 397 8 809 572   28 397

 

 

ЖҮКТЕЛЕТІН ҚҰЖАТТАР

САҚТАНДЫРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ Последнее изменение сделано 17.11.22 17:43
САҚТАНДЫРУ ТАРИФТЕРIПоследнее изменение сделано 14.09.21 10:44